Aanmelden
Wij behandelen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of langskomen. Wij werken niet met een wachtlijst. Het is van belang dat u aangeeft om welke klacht(en) het gaat en of u behandeld wilt worden door een bepaalde therapeut. Vervolgens wordt u gevraagd om tijdens de eerste behandeling een geldig legitimatiedocument, verzekeringsbewijs, een eventuele verwijsbrief en een handdoek mee te nemen.
 
Verwijsbrief niet nodig
De praktijk is bevoegd om u te behandelen zonder verwijsbrief. Hierdoor hoeft u niet meer eerst langs de huisarts of specialist. Dit verandert niets aan de regels van de verzekering. Een verwijsbrief is nog wel nodig voor een chronische indicatie of behandeling aan huis om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
Eerst wordt er een screening gedaan. Hierna wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts alsnog gewenst is.
 
De eerste afspraak
U hoeft zich niet te melden en kunt plaatsnemen in de wachtkamer, waar u op de afgesproken tijd wordt opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens en maakt een behandelingsdossier aan. Hierna bespreken we uw klacht. Meestal volgt er na deze kennismaking een lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn u gedeeltelijk uit te kleden. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek stellen we samen met u een behandelplan op. Dit plan zal de therapievorm en het te verwachten aantal behandelingen omvatten. Vervolgens wordt er een start gemaakt met de behandeling. In totaal duurt dit eerste gesprek ongeveer 25 minuten.
 
Verzekering
Met alle zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 
Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Bij verzuim zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 
Waarneming
Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk uw behandeling over tijdens vakantie- of studiedagen.
 
Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.
 
Klachten
We gaan ervan uit dat het niet gebeurt, maar stel dat u niet tevreden bent over de behandeling, probeer het dan eerst op te lossen met uw behandelend fysiotherapeut of met de praktijkeigenaar. De praktijk is aangesloten bij de klachtrichtlijn van het KNGF.
 
Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard en het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt.